Uzależnienia

Uzależnienie od:

  • alkoholu
  • narkotyków
  • dopalaczy
  • hazardu
  • internetu
  • leków
  • pornografii
  • jedzenia

Wspólne życie z osobą uzależnioną staje się wyzwaniem. Taka relacja każdego dnia jest wystawiana na ciężką próbę.

Współuzależnienie  to zjawisko dotyczące bliskich osób (zwykle członków rodziny) człowieka, który pozostaje w nałogu. Jest to długotrwałe uczestnictwo w szkodliwej sytuacji życiowej .

———————————————————————————————-

Oferujemy również  Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia skierowany jest do osób pijących alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy, które chcą wypracować bezpieczniejszy model używania alkoholu.

Program ograniczania picia ma charakter krótkoterminowy, obejmuje od 8 do 12 spotkań. Nastawiony jest na realizację konkretnego celu, jakim jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu.

———————————————————————————————

Interwencja kryzysowa przeznaczona jest dla osób znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji życiowej.

Zadaniem interwencji jest wyciszenie silnych emocji, które utrudniają funkcjonowanie, oraz próba wspólnego znalezienia rozwiązań sytuacji