Oferta

Konsultacja  – 150 zł.

Sesja indywidualna  – 150 zł.

Skype – konsultacja / sesja  – 150 zł.

Konsultacja/sesja młodzieży  – 150 zł.

Konsultacja rodzinna – 200 zł.


  • spotkanie trwa 50 minut
  • odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania 
  • odwołanie sesji w czasie krótszym niż 24 godz. przed planowanym rozpoczęciem, nie zwalnia z opłaty za jej realizację
  • w przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję, nie jest ona przedłużana